>>Frisbee : het UVC Brugmann, pionier in de strijd tegen osteoporose

Team Frisbee

Onder impuls van prof. Body werd er een grootschalig epidemiologisch onderzoek gelanceerd in het UVC Brugmann.

Doel ? Betere opsporing van vrouwen met een risico op een osteoporosebreuk om ze preventief te kunnen behandelen.

Vandaag gebeurt zo’n screening uitsluitend op basis van osteodensitometrie, een onderzoek om de botdensiteit (botdichtheid) te meten.

Het gaat hier echter om slechts een van de talrijke breukrisicofactoren.

Het FRISBEE-team zal gedurende tien jaar een groep Brusselse vrouwen volgen.

De onderzoekers zullen op termijn het gewicht van elke opgespoorde factor bestuderen op het breukrisico, en zullen ook een nieuw predictief model ontwikkelen.

Auteur : Barbara Delbrouck
Bron : Osiris News (nr 25, december 2011-februari 2012)

>>Departement Geneeskunde.