>>Happy Birthday, Stroke Unit !

Stroke Unit

Al tien jaar lang voeren dr. Marie-Dominique Gazagnes en het team van de Stroke Unit een race tegen de 'CVA-klok'.

Hun streefdoelen : opsporen, behandelen en revalideren.

Met succes, want de behandeling verlaagt het sterfte- en het handicappercentage na een CVA met 30% en het aantal opnames in rust- en verzorgingstehuizen met 25%.

Nieuwigheid sinds 3 juli 2012: een koninklijk besluit waardoor Stroke Units die voldoen aan strikte normen, een betere financiering krijgen.

Auteur : Elise Dubuisson
Bron : Osiris News (nr 29, december 2012-februari 2013)

>>Dienst Neurologische Revalidatie.