>>De gemiddelde opnameduur (GOD) verkorten : een kwestie van teamwerk

Het UVC Brugmann verklaart de oorlog aan alle factoren die de opnameduur van sommige patiënten nodeloos rekken.

In dat verband staan er een aantal initiatieven op stapel alle fasen van de vooropname optimaliseren, nieuwe medische technieken toepassen, sneller een plaats vinden in een revalidatiecentrum, de ontslagdatum vermelden op het voeteneinde van het bed…

Om de gemiddelde opnameduur (GOD) daadwerkelijk te verminderen, moeten deze projecten gedragen worden door het voltallig medisch, paramedisch, verpleegkundig en administratief personeel.

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 31, june-augustus 2013)

GOD