>>Europese premiere in het UVC Brugmann : gezamenlijke diagnose van osteoporose en risico van cardiovasculaire ziekten

OsteodensitometerHologicTM Horizon DXA

Iedereen heeft al over osteoporose horen spreken maar wat houdt dit werkelijk in ?  Hoe krijgt men osteoporose ? Wat zijn de gevolgen van deze ziekte ? Hoe kan men dit voorkomen en behandelen ? Maar vooral, hoe kan men vroegtijdig de diagnose stellen ?
De dienst Nucleaire Geneeskunde heeft onlangs een osteodensitometer van de laatste generatie aangekocht : de HologicTM Horizon DXA. Dit apparaat, het eerste van dit type in Europa, geeft tijdens één enkel onderzoek alle informatie voor de diagnose van osteoporose evenals sommige indicatoren ter opsporing van cardiovasculaire aandoeningen.

Osteoporose is een ziekte van het beendergestel die 1 op 3 vrouwen na de menopauze treft, maar ook vele mannen. Het bot is een levend weefsel, dat zich tijdens het hele volwassen leven voortdurend vernieuwd dankzij een dynamisch proces van afbraak en opbouw, genaamd "botremodelleren".

De kwaliteit (densiteit) van het beenderweefsel wordt door talrijke factoren beïnvloed: tabak, alcohol, weinig actief leven, eetgewoonten, chronische diarree, bepaalde geneesmiddelen (bvb. cortisone), sommige reumatologische of endocrinologische ziekten (schildklier), genetische factoren, alsook door de seksuele hormonen. De oestrogenen bvb hebben een beschermende invloed op het beenderweefsel van de vrouw voor de menopauze.

Na de menopauze of gewoon door de veroudering wordt het evenwicht tussen afbraak en opbouw progressief verstoord, zonder enig voelbaar symptoom : osteoporose is volledig pijnloos. De botmassa vermindert geleidelijk, het skelet verzwakt en word breekbaar, en het risico op botbreuk neemt toe.  

Osteoporotische breuken gebeuren meestal na een klein trauma, bijna spontaan. De gevolgen kunnen echter groot zijn, vooral bij oudere personen bij wie een breuk tot ernstige aandoeningen, soms dodelijk, kan leiden.

Er bestaan behandelingen om het risico op botbreuk te beperken. Deze zijn echter zeer kostelijk en niet zonder bijwerkingen. Een vroegtijdige bepaling van het risico op breuk is daarom van essentieel belang om de mensen op te sporen bij wie zulke behandeling noodzakelijk is. Daarvoor beschikken de artsen reeds lang over een betrouwbare, pijnloze en snelle techniek voor de meting van de botdensiteit : de osteodensitometrie met X-stralen.

Osteoporose is echter niet de enige ziekte die zich verraderlijk begint te ontwikkelen bij het verouderen en die tot nefaste gevolgen kan leiden : de cardiovasculaire ziekten zijn eveneens een grote bekommernis voor de publieke gezondheidszorg.  Welnu, de zieke bloedvaten zijn vaak verkalkt en dus zichtbaar met x-stralen… net zoals het beendergestel !

De meest recente osteodensitometers laten toe om tijdens éénzelfde onderzoek de botdichtheid te meten, evenals het risico op botbreuk op 10 jaar, maar ook de hoeveelheid aortaverkalkingen en zelfs de abdominale vetmassa te bepalen, 2 parameters die goede indicatoren zijn van het risico op cardiovasculaire aandoeningen.

Omdat het UVC Brugmann haar patiënten de laatste technologieën wil bieden en een steeds meer accurate diagnose wil kunnen stellen, heeft zij haar dienst voor Nucleaire Geneeskunde uitgerust met de eerste osteodensitometer van dit type in Europa.