>>Een coronarografie zonder ziekenhuisopname

Dr CastroTeam van Dr Castro

Een coronarografie is het standaard onderzoek om kransslagaderaandoeningen op te sporen.

De technologie is er de voorbije jaren voortdurend op vooruit gegaan.

Zo hoeft de patiënt vandaag niet eens meer te overnachten in het ziekenhuis voor dit onderzoek.

Sinds 1 juli 2013 voeren de teams van het UVC Brugmann namelijk coronarografieën uit in de ‘One Day Clinic’.

Dat gebeurt via de pols slagader (arteria radialis).

Auteur : Elise Dubuisson
Bron : Osiris News (nr 34, maart-mei 2014)