>>De periode na het ontslag zo goed mogelijk voorbereiden

Berlinde Tillie, verantwoordelijke sociale dienst

Soms moeten patiënten langer in het ziekenhuis blijven omdat er wachttijden zijn voor opname in een zorginstelling (revalidatiecentrum, rusthuis, thuiszorg …), of omdat hun sociale of financiële situatie eerst nog geregeld moet worden.

Om die problemen te helpen oplossen, is de sociale dienst gestart met sociale pre-opnameconsulten.

Zo kunnen artsen sinds december 2014 patiënten nog voor hun opname doorverwijzen naar een maatschappelijk werker van de Polikliniek Horta.

Op die manier kan het sociaal team de nodige administratieve stappen ondernemen vóór de ziekenhuisopname, waardoor de kans vergroot dat de patiënt op de geplande datum wordt ontslagen.

>>In praktijkPDF.

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 39, juni-augustus 2015)