>>Het Universitair Laboratorium Brussel, een economisch en klinisch project

De Université Libre de Bruxelles (ULB) neemt, samen met de Stad Brussel, sinds meerdere maanden initiatieven om een gezamenlijke strategie voor ziekenhuiszorg, onderwijs en onderzoek te ontwikkelen. Zij wil zich als een hoofdrolspeler in het Brusselse en ook in het Belgische en internationale zorglandschap positioneren.

LHUB-ULB

De vier universitaire ziekenhuizen die vandaag het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel vormen (het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het Jules Bordet Instituut) hebben in februari 2012 beslist een gemeenschappelijk laboratorium op te richten. Het medisch plan ervan berust op een maximale consolidatie van de activiteiten op een nieuw en centraal technisch plateau op campus Hallepoort. Dat gaat gepaard met investeringen in nieuwe technologieën zodat we de patiënten een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden en de professionelen van het terrein hun onderzoeksactiviteiten kunnen vervolgen. Er is in materiaal en de organisatie van het personeel geïnvesteerd. Het centrale laboratorium aan de Hallepoort is nu effectief.

Het succes van dat project heeft het Erasmus Ziekenhuis ertoe gebracht een partnerschap met de ziekenhuizen van het UZC Brussel aan te gaan om een nieuwe structuur in het leven te roepen met de naam "Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles – Universitair Laboratorium Brussel" of, afgekort, LHUB-ULB.

Het bedrijfsplan

Het is een ambitieus bedrijfsplan met meerdere missies. Door de constante zoektocht naar kwaliteit, het behoud en de ontwikkeling van onze expertises, het onderzoek en onderwijs zijn het klinische missies. Het zijn ook economische missies omdat wordt bijgedragen aan de financiering van de ziekenhuizen om een klinische activiteit en spitsonderzoek te behouden.

De accreditatie van de structuur als geheel – met behoud van de bestaande accreditaties - is een belangrijk streefdoel. De opgedane ervaring zal daar zeker toe leiden.

Het medisch project

Sinds maart 2015 komen de mensen van het terrein samen om een gemeenschappelijk medisch project te ontwikkelen en te consolideren dat rekening houdt met de huidige klinische en economische uitdagingen.

De eerste consolidatie op het centrale plateau is voorzien voor 1 april 2016. Het samenvoegen en delen van kennis vormen een uitdaging maar in meerdere opzichten ook een uitgelezen kans. Terwijl het volume van de activiteit bestendigd wordt, is de variëteit aan analyses een unieke kans voor onze partners. Of ze nu op het vlak van preventie, diagnose, therapeutische opvolging, onderzoek of technologische innovatie actief zijn. Deze concentratie van innovatie en expertise komt ook de vorming van de huidige en toekomstige medewerkers ten goede.

Het centrale plateau en de laboratoria van de campus

De consolidatie van de activiteiten gebeurt in het nieuw gebouwde laboratorium op campus Hallepoort. De laboratoria van het Erasmus Ziekenhuis (campus Anderlecht) en de laboratoria van het UVC Brugmann (campussen Horta, Brien en Koningin Astrid) en van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (campus Horta) maken integraal deel uit van deze nieuwe structuur en vervullen de noodzakelijke en onmisbare opdrachten van lokale klinische activiteiten.

De logistiek tussen campussen

De logistiek is een sleutelelement voor het welslagen van het Universitair Laboratorium Brussel (ULB). Tijdens de uren met de grootste klinische activiteit rijden pendeldiensten tussen het centrale plateau en de diverse campussen. Zij leveren om het half uur afnames af.

Het team

Het Universitair Laboratorium Brussel wordt door managing director Vincent Luyckx geleid, in nauwe samenwerking met een medische directie samengesteld uit medisch directeur Béatrice Gulbis en geassocieerde medisch directeurs Dominique Willems en Olivier Vandenberg.

Het directieteam van het laboratorium werkt met de verantwoordelijken van de medische diensten, de transversale sectoren en de ondersteunende diensten samen om de opdrachten van de vijf partnerziekenhuizen waar te maken.

De structuur kan pas slagen en haar missies realiseren als ze op competente en gemotiveerde medewerkers kan rekenen. Alle maatregelen werden genomen om getalenteerde mensen, aanwezig in elk ziekenhuis, te laten bijdragen aan de ontwikkeling van het project ULB.

>>Klinische biologie.