>>SBAR, een klein gebaar voor de zorgkundige, een grote stap voor de patiënt

SBAR

Het Verpleegkundig en Paramedisch Departement (VPD) van het UVC Brugmann ontving onlangs een "Learning Award" by Epsilon voor de invoering van het SBAR-project, een communicatietechniek die ontleend werd aan de Amerikaanse marine.

Het acroniem SBAR herneemt de beginletters van de vier punten die structuur geven aan een heldere, efficiënte communicatie : Situation, Background, Assessment en Recommendation.

Toegepast in een ziekenhuisomgeving vermijdt deze techniek fouten en nalatigheden die voortvloeien uit een slechte communicatie.

De circa 1.230 medewerkers van het VPD kregen een opleiding in deze gestandaardiseerde communicatiemethode.

Auteur : Emilie Pommereau
Bron : Osiris News (nr 47, juni-november 2017)