>>Werelddag van het sociaal werk (20/03/2018)

Op 20 maart is het de internationale dag van de sociale werkers.

De sociale dienst behoort tot de verpleegkundig en paramedisch departement van het UCVB en is een sleutelfiguur voor de patiënt. De sociaal werker begeleidt de patiënt tijdens zijn zorgtraject en levenstraject met het oog op zijn autonomie en zijn welzijn. Een wezenlijke zorgactor, de sociaal werker is een actieve lid van het multidisciplinaire team.

De sociale dienst is zowel beschikbaar voor ambulante als voor gehospitaliseerde patiënten. De voornaamste functie van de sociale dienst is een kwaliteitsvolle sociale begeleiding aan te bieden.

Onze sociale dienst doet mee aan de « empowerment » van de patiënt en bevordert zo een actieve deelname van de patiënt in zijn behandeling.

Opdrachten en waarden :

Opdrachten en waarden

Het team :

Team sociale werkers van het UVCB

>>Gids sociaal werk in ziekenhuizenPDF.