>>Geconnecteerde Parameters : nieuwe technologie in de verpleegkundige zorg

Poster
InfoEen team van het Verpleegkundig en Paramedisch Departement werd onlangs bekroond met een prijs voor deze poster, voorgesteld tijdens het laatste congres van de VBVK.

Inleiding

Het beveiligen van het nemen van de parameters op een ergonomische en betrouwbare manier, maakt deel uit van de organisatie van het werk aan het bed van de patiënt. Het Verpleegkundig en Paramedisch Departement van het UVC Brugmann streeft volgende doelstellingen na :

  • Beveiligen en optimaliseren van de zorgprocessen bij het opnemen van parameters en gegevens aan het bed van de patiënt
  • De schriftelijke invoer en het kopiëren van parameters en gegevens zo veel mogelijk vermijden
  • Verhogen van de betrouwbaarheid van de parameters en gegevens van de patiënt
  • Beveiligen en optimaliseren van de andere zorgprocessen aan het bed van de patiënt

Validatie van een pilootproject

De directie heeft een pilootproject gevalideerd dat werd gerealiseerd in een verpleegafdeling van december 2018 tot januari 2019. Dit pilootproject werd uitgevoerd met apparaten voor het nemen van de geconnecteerde parameters met behulp van een mobiel werkblad dat de parameters doorgeeft aan een Dashboard dat zichtbaar is in de verpleegafdeling en op afstand.

Resultaten

De resultaten van de test waren positief :

  • De evaluatie door het medisch en verpleegkundig team was positief.
  • De test was overtuigend in verhouding tot de vooropgestelde doelstellingen.
  • De tijdsbesparing voor de verpleegkundigen van ~ 50% is statistisch significant met een "realtime" weergave van de parameters.
  • Er is eveneens een hogere betrouwbaarheid van de gegevens.

Vervolg van het projet

Een openbare aanbesteding voor innovatie werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de instelling.