>>Wereld Beroertedag 2021

Stroke UnitStroke UnitStroke Unit

Zoals elk jaar is het deze 29 oktober Wereld Beroertedag, met de bedoeling zichtbaarheid te geven aan deze pathologie die in België elk jaar tussen 200 en 230 mensen per 100.000 inwoners treft, wat overeenkomt met 19.000 gevallen per jaar, of gemiddeld 52 beroertes per dag. Het doel van deze dag is ook de bewustmaking van de gevolgen van deze pathologie en de verspreiding van preventieve maatregelen om het risico van een herseninfarct te verminderen. Het team van de Stroke Unit en de afdeling Neurorevalidatie herinnert ons eraan dat zij, ondanks de huidige situatie, snelle zorg blijven verlenen aan slachtoffers van beroertes.

Beroerte: de voornaamste oorzaak van verworven invaliditeit bij volwassenen

Een beroerte is een cerebrovasculaire aandoening die iedereen, altijd en overal kan treffen. Het is de belangrijkste oorzaak van verworven invaliditeit bij volwassenen en de op één na meest voorkomende oorzaak van dementie na de ziekte van Alzheimer, en het is een aandoening met een grote gezondheids- en sociale impact door de hoge incidentie en de gevolgen die zij veroorzaakt.

Bovendien zal de incidentie van deze ziekte tussen 2015 en 2035 naar verwachting met 35% toenemen, voornamelijk door de stijging van de levensverwachting van de Belgische bevolking, zoals blijkt uit het "Actieplan voor beroertes in Europa 2018-2030" van het ESO. Om al deze redenen blijven gezondheidswerkers, wetenschappelijke verenigingen, onderzoekers, stichtingen en alle belanghebbenden die bij de bestrijding en het beheer van deze ziekte betrokken zijn, samenwerken om hun aanpak te verbeteren en hen bewust te maken van het belang van een tijdige opsporing en reactie op de symptomen, wat dit jaar na COVID-19 nog meer het geval is.

Iedereen kan zijn leven lang maatregelen nemen om de risicofactoren te verminderen en zijn levenskwaliteit te behouden door evenwichtig te eten, te stoppen met roken, minder alcohol te drinken, weer regelmatig te gaan bewegen, de juiste voorbehoedsmiddelen te kiezen en regelmatig zijn bloeddruk en bloed te laten controleren.

Onze prioriteiten in het UVC Brugmann

Eerste prioriteit in het UVC Brugmann: een beroerte is een levensbedreigende noodsituatie en een snelle behandeling vermindert het risico op nawerkingen. In het UVC Brugmann wordt dit risico aanzienlijk beperkt dankzij het gecoördineerde zorgtraject van de professionals van de spoeddienst, het technisch platform en de Stroke Unit.

Tijdens hun verblijf zullen de patiënten en hun verzorgers interdisciplinaire en geïndividualiseerde steun krijgen met het oog op hun terugkeer naar huis.

Een andere prioriteit: de terugkeer naar huis van patiënten met een beroerte wordt verbeterd dankzij het programma voor systematische follow-up en therapeutische educatie, dat het mogelijk maakt nawerkingen op te sporen die misschien onopgemerkt zijn gebleven en oplossingen te bieden voor de behoeften aan compensatie. Maar ook om patiënten en hun verzorgers de instrumenten te geven om de zelfzorgvaardigheden te verwerven en te onderhouden die nodig zijn om met hun ziekte en revalidatie om te gaan.

Tekenen van een hersenberoerte zijn :

  • plotse verlamming van een arm en/of been, meestal aan één kant van het lichaam ;
  • scheve mond (krachtverlies van de aangezichtsspieren) ;
  • niet meer kunnen praten of woorden niet meer begrijpen (taalstoornis of afasie) ;
  • tintelingen of gevoelsstoornis ;
  • plotse blindheid (gedeeltelijk of volledig) of dubbelzien ;
  • evenwichtsstoornissen en duizeligheid (loopstoornis, dronkenmansgang) ;
  • plotseling opkomende, hevige hoofdpijn ("donderslaghoofdpijn"), al dan niet met misselijkheid, braken en/of bewustzijnsstoornissen.

Time is brain... Als een van deze acties wordt verstoord, handel dan snel en bel 112. Beroerte is een medisch noodgeval.