>>Richtlijnen voor bezoekers

Wij willen het bezoek aan de patiënten behouden. Help ons door het opvolgen van de Covid-maatregelen. Beperk de besmettingen!

Beperking van het aantal en duur van de bezoeken

Bezoek elke dag van 16u tot 18u (twee bezoekers per patiënt per dag, samen of apart).
De duur van bezoeken (momenteel 16u→18u) wordt op de eenheid aangegeven. De bezoeker verlaat de eenheid spontaan op de vastgestelde tijd.
De bezoeker blijft in de kamer van de patiënt en draagt steeds een masker (over de neus en mond), ook in de kamer.
Tijdens het bezoek mag geen voedsel worden gegeten.
Handhygiëne met hydro-alcoholische gel is verplicht bij het betreden en het verlaten van het ziekenhuis, de verpleegafdeling en de kamer.
Vriendelijkheid in alle omstandigheden tegenover de verzorgers. Ze zijn er om voor patiënten te zorgen.

Bij niet-naleving van deze regels zullen wij genoodzaakt zijn om de bezoeken te beëindigen.


De toegang van de bezoekers wordt gecontroleerd

  • De bezoeker is vrij van COVID-19 symptomen (hoest, koorts, griep).
    + De bezoeker is de laatste 10 dagen niet in nauw contact geweest met een Covid hoog risico persoon.
    + De bezoeker is bij voorkeur gevaccineerd tegen Covid-19.
  • Covid-patiënten onder optiflow mogen geen bezoek ontvangen.

Toegelaten uitzonderingen

Voor bepaalde sectoren kunnen uitzonderingen gelden wat betreft het aantal toegestane bezoekers, de criteria voor toegang en de duur van hun bezoek.

Sector/specifieke situatie Toegelaten bezoekers Specifieke toelatingscriteria Duur van het bezoek
Materniteit Een begeleider naar keuze van de patiënt. Broertjes en zusjes: 1 kind max. per dag (met masker vanaf 12 jaar) Covid test. Ouder: Zonder tijdsbeperking / bezoek toegelaten tussen 14u en 20u. Kind : max. 1h.
Verloskamer Een begeleider van de patiënte naar keuze. Zonder vaccin of Covid test (aangekomen in spoed).
→ Een PCR test van minder dan 48u wordt verwacht. Covid-status te bepalen voor de bevalling (PCR voorgesteld tijdens de bevalling indien nodig).
Gedurende de bevalling.
Neonatalogie Eén ouder per keer. Broertjes en zusjes: 1 kind max. per dag (met masker vanaf 12 jaar). Vrij zijn van Covid symptomen. Ouder: Zonder tijdsbeperking / geen opgelegde uurregeling. Kind: max. ½h.
Palliatieve zorgen Max. 3 personen per dag binnen (deze personen kunnen elke dag veranderen). Kinderen onder 12 jaar niet meegeteld. Begeleiders mogen niet overnachten. Vrij zijn van Covid symptomen. Bezoek toegelaten tussen 10u en 20u.
Psychiatrie Een uitzondering kan worden toegestaan door de zorgafdeling, afhankelijk van de omstandigheden.
ICU Een uitzondering kan worden toegestaan door de zorgafdeling, afhankelijk van de omstandigheden.
Covid patiënt Een uitzondering kan worden toegestaan door de zorgafdeling, afhankelijk van de omstandigheden.
Levenseinde Een uitzondering kan worden toegestaan door de zorgafdeling, afhankelijk van de omstandigheden.
Patiënt met kritieke gezondheidstoestand Verschillende bezoekers / Wisselende bezoeken (overeen te komen met de arts).

Heeft de bezoeker, gekozen door de patiënt, hulp nodig om zich te verplaatsen?
De begeleider van de bezoeker wordt ook toegelaten.

Richtlijnen voor bezoekers