>>Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth

GSKEIn het bijzonder georiënteerd naar de neurowetenschappen, steunt de GSKE (gelegen op de site Horta) vorsers die door gebruik te maken van de bestaande spitstechnologie, zich toeleggen op de studie van de normale en de gestoorde werking van het zenuwstelsel (de slaap, de ontwikkelingsstoornissen, de schedeltrauma's, de ruggenmergletsels, het hersenverouderingsproces, de dementie,…).

De onderzoeksprogramma's, die gefinancierd worden door de GSKE, genieten een internationale bekendheid.

De Stichting, resultaat van het doorzicht en de generositeit van Koningin Elisabeth omringd door enkele mecenassen, is en zal steeds een krachtige katalysator blijven van de samenwerking tussen alle universitaire ploegen van ons land.

In praktijk

Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth
Secretariaat : J.J. Crocqlaan, 3 te 1020 Brussel - tel. +32 (0)2 478.35.56
Website : http://www.fmre-gske.be
E-mail : fmre.gske@skynet.be

>>Onderzoek in het UVC CHU Brugmann.