>>Klinisch onderzoek : werking

Klinisch onderzoek

De klinische onderzoekseenheid coördineert de verschillende studies van het UVC Brugmann van begin- tot eindfase.
Zij ondersteunt de onderzoekers op administratief vlak.
Zij kijkt toe op de veiligheid van alle partners die bij het klinisch onderzoek betrokken zijn.

Proces van een klinische studie

  1. De onderzoeker wil een klinische studie opstarten in het UVC Brugmann. Uit eigen initiatief of omdat hij aangesproken wordt door een promotor (farmaceutisch bedrijf, universiteit, wetenschappelijke groep, gezondheidsconsortium, collega enz.).
  2. Hij onderzoekt het wetenschappelijk belang en de haalbaarheid van de studie. Vervolgens licht hij de Klinische Onderzoekseenheid in (zie nuttige contactgegevens).
  3. Een bijeenkomst vindt plaats tussen de CRU, de onderzoeker en de promotor. Het protocol wordt geanalyseerd en de financial manager stelt een begroting op.
  4. Na akkoord van alle partijen treedt het protocol in werking binnen het UVC Brugmann, of de studie nu academisch is of gesponsord.
Proces van een klinische studie