>>Begrijpen, voorkomen en verzorgen van doorligwonden

Een doorligwonde is een necrose van de huid en soms van de diepe weefsels...

Een doorligwonde is een necrose van de huid en soms van de diepe weefsels.
Dit verschijnt op drukplaatsen wanneer iemand in bed, in de zetel of op een harde steun (bv operatiezaal) zonder bewegen blijft liggen.

Iedereen die lang blijft liggen, ongeacht zijn gezondheidstand, kan minder of meer ernstige doorligwonden ontwikkelen in functie van verschillende factoren.

Deze wonden moeten absoluut vermeden worden want ze zijn pijnlijk, duren lang om te genezen en vereisen dure behandeling.

Doorligwonden : er is een middel om dit te vermijden, de ziekenhuizen zorgen daarvoor !

Voorstelling :

Meer informaties : Françoise JOUDART

Referenties : Defloor T., Van den Bossche K., Derre B., Feyaerts S., Grypdonck M. - Belgische Decubitus richtlijnen - Brussel : Bestuur van de Gezondheidszorgen van het Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid, en Leefmilieu, 2001 | Web http://escarre.fr & http://www.decubitus.be

Bedank aan Hortensia Marques, stagiaire in Grafisme die de tekst geïllustreerd heeft.

>>Departement Verpleegkunde.