>>Nieuw slaaplaboratorium-onderzoek peilt impact van tweede lockdown op slaap

Slapeloosheidsklachten ? (photo by Kinga Cichewicz on Unsplash)

Internationaal slaaponderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en het Slaaplaboratorium van het UVC Brugman wees uit dat de eerste lockdown een negatieve invloed had op onze slaap, met onder meer een verdrievoudiging van het aantal slapeloosheidsklachten. Om na te gaan of deze tweede lockdown ook een effect heeft op onze slaap en of het gebrek aan sociale en/of knuffelcontacten met familie, vrienden, enz. invloed kan hebben op het opkomen of instandhouden van slapeloosheidsklachten, starten de wetenschappers nu een grootschalig vervolgonderzoek.

De vragenlijst peilt onder meer naar de slaapgewoontes, de behoefte aan fysiek contact, het mentaal welzijn en de familiale situatie van de respondenten. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. De enquête is beschikbaar in het Nederlands en Frans.

"De resultaten van de eerste bevraging toonden aan dat de lockdown tijdens de lente van 2020 weldegelijk onze slaapgewoontes heeft veranderd, met een toename van de slapeloosheidsklachten en dat vooral bij vrouwen, werknemers in contactberoepen en COVID-patiënten. Verrassend is wel dat een klein percentage mensen ook beter sliep beter in deze omstandigheden en dat de intensiteit van de klachten bleek af te nemen met de leeftijd. Met deze vervolgenquête hopen we meer inzicht te krijgen of deze slaapklachten ook aanhouden, minder of meer voorkomen en wat de impact is van het gebrek aan sociaal contact op onze slaap", aldus Prof. Olivier Mairesse, psycholoog bij het slaaplabo van het UVC Brugmann.

Bron : Persbericht Vrije Universiteit Brussel