>>Covid Safe Ticket : hoe zit dat nu?

Covid Safe Ticket

Het Brussels Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), dat tot nu toe beperkt was tot de organisatie van massa-evenementen.

Vanaf vrijdag 15 oktober zal het CST dus van kracht worden voor de toegang tot bepaalde sectoren of locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder de ziekenhuizen.

Wat betekent dit in de praktijk voor onze patiënten en bezoekers van onze sites?

  • Alleen bezoekers van gehospitaliseerde patiënten zijn bij deze maatregel betrokken en moeten hun Covid Safe Ticket aan de veiligheidsagent tonen op de controlepunten van onze sites.
    Er zijn uitzonderingen op de regel: waaronder de kraamafdeling, de palliatieve zorg, en situaties rond het levenseinde in het algemeen.
  • Patiënten die een behandeling moeten ondergaan of die voor een consultatie komen, hoeven het CST niet te laten zien.
  • Begeleiders van patiënten (hetzij toegelaten op basis van een uitzonderlijke derogatie, hetzij in de verloskunde) hoeven geen CST voor te leggen.

Afgezien van de toepassing van deze nieuwe maatregelen in verband met het CST, blijven alle andere maatregelen die het ziekenhuis in het kader van Covid-19 heeft genomen, van kracht, onder andere de bezoekregeling en de strikte naleving van de barrièregebaren.


Covid Safe Ticket : FAQ

Hoe kan ik een CST krijgen?+/-
Moet ik mijn CST in alle ziekenhuizen tonen?+/-
Moet ik een CST voorleggen om in het ziekenhuis verzorgd te kunnen worden of op consultatie te mogen komen?+/-
Wie moet een CST tonen?+/-
In welke gevallen moet ik geen CST voorleggen om binnen te mogen in het ziekenhuis?+/-
Waarom is het CST verplicht om een patiënt in het ziekenhuis te bezoeken?+/-
Als ik een CST heb, moet ik dan niet langer een mondmasker dragen in het ziekenhuis?+/-
Moet ik alleen bij mijn eerste bezoek een CST voorleggen, of bij elk bezoek?+/-
Is het ziekenhuis verplicht om mij te controleren?+/-
Zal de controleur alles weten over mijn gezondheidstoestand? Worden de gegevens opgeslagen?+/-
Wat riskeer ik als ik een controle weiger of als ik naar binnen ga zonder controle?+/-
Komt er door het CST een einde aan andere beperkingen voor ziekenhuisbezoeken?+/-

Bron : coronavirus.brussels