>>Coronavirus "Covid-19" : belangrijke informatie en maatregelen genomen

Coronavirus Covid-19

Daar waar 2020 het jaar van de Rat is in China, begon het eerder onder het teken van het coronavirus. De epidemie is een pandemie geworden, en België is daarop geen uitzondering. Als gezondheidsmedewerkers is het onze verantwoordelijkheid om aandachtig te blijven en alle nodige maatregelen te treffen teneinde de omvang van de epidemie te beperken en de openbare gezondheid te beschermen. Sinds 14 maart 2020 is het ziekenhuisnoodplan in werking gesteld.

In geval van vermoeden van Covid-19

Vaccinatie tegen Covid-19

Hoe zit het met toegang tot het ziekenhuis ?

Hoe zit het met ziekenhuisbezoeken ?

Hoe zit het met ambulante activiteiten (raadplegingen en technische onderzoeken) ?

Hoe zit het met chirurgische ingrepen ?

Hoe zit het met spoedgevallen ?

Hoe zit het met de materniteit ?

Vragen over het coronavirus Covid-19 ?


In geval van vermoeden van Covid-19

In geval van vermoeden van infectie is een eerste contact met een huisarts aan te bevelen. Deze laatste zal de situatie beoordelen en passende maatregelen nemen.


Hoe zit het met toegang tot het ziekenhuis ?

Alle mensen vanaf 12 jaar die naar het ziekenhuis komen zijn verplicht een masker te dragen en goede hygiënische reflexen in acht te nemen.


Hoe zit het met ziekenhuisbezoeken ?

De huidige richtlijnen voor bezoekers zijn beschikbaar op deze pagina.


Hoe zit het met ambulante activiteiten (raadplegingen en technische onderzoeken) ?

Ondanks de gezondheidscrisis wensen we zolang en zoveel mogelijk niet-Covid gerelateerde activiteit te behouden (consultaties, onderzoeken,…) om zo de regelmatige zorgen te kunnen verlenen aan onze patiënten.

Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers hebben we een reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de hygiëne en de sociale afstandelijkheid worden gerespecteerd. Het patiëntencircuit werd aangepast om het zo vloeiend en veilig mogelijk te laten verlopen.
Teleconsulten worden in bepaalde disciplines, na toestemming van de patiënt, onderhouden en aangemoedigd.

Voor alle nieuwe afspraken zijn onze receptie- en secretariaatsdiensten (zie contactgegevens) toegankelijk om de vragen van patiënten en huisartsen te beantwoorden.

Tot nader order wordt geen enkele begeleider toegelaten (noch volwassenen, noch kinderen) tijdens raadplegingen en technische onderzoeken (tenzij met toelating). Een uitzondering : een begeleidende volwassene wordt toegestaan voor de consultaties verloskunde.

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?
Blijf thuis, bel uw huisarts en stel uw afspraak uit !


Hoe zit het met chirurgische ingrepen ?

In het UVC Brugmann kunnen de geplande operaties in de meeste gevallen voorlopig worden uitgevoerd. Chirurgische ingrepen waarbij postoperatieve begeleiding op de intensive care noodzakelijk is, worden per geval beoordeeld afhankelijk van de urgentie van de ziekte. De personen die hierdoor getroffen worden zullen uiteraard systematisch persoonlijk worden gecontacteerd.


Hoe zit het met spoedgevallen ?

De Spoeddienst blijft toegankelijk via de J.-J. Crocqlaan (Horta site) en de Britsierslaan (Brien site).

Één begeleider (altijd dezelfde) is toegestaan. Hij/zij moet asymptomatisch zijn en de sanitaire veiligheidsmaatregelen tegen Covid respecteren.


Hoe zit het met de materniteit ?

Uw bevalling zal een kostbaar moment zijn dat we zo dicht mogelijk bij uw verwachtingen zullen leggen. We hebben echter de plicht om een kader te bieden zodat onze teams u opnieuw met sereniteit en in alle veiligheid kunnen begeleiden. Hieronder vindt u de beslissingen die genomen zijn om een geschikte opvolging van uw zwangerschap te garanderen en tegelijkertijd een goede gezondheidsbescherming te garanderen :

  • We laten de door u gekozen begeleider toe, die de enigste persoon is die bevoegd zal zijn u te mogen bezoeken tijdens de periode van uw ziekenhuisopname.
  • Voor de bezoeken : de huidige richtlijnen voor bezoekers zijn beschikbaar op deze pagina.
  • Zowel u als de door u gekozen begeleider dienen in aanwezigheid van het verplegend personeel een chirurgisch masker te dragen, ook tijdens de bevalling.

Vragen over het coronavirus Covid-19 ?

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van coronavirussen of andere virussen voorkomen : bezoek info-coronavirus.be voor meer informatie !
Er is een nationaal contactcenter opgezet om alle vragen over het coronavirus te beantwoorden : 0800.14.689.
Voor alle vragen kunt u ook een bericht sturen naar info-coronavirus@health.fgov.be.

Stop Covid-19

Coronavirus Covid-19 : team EIZ (site Brien)