Anne Boon
Meer dan een job...
Een stijl van zorgen
Een stijl van leven

>>Verzorgingsfilosofie

Wij willen de patiënt centraal stellen in onze verzorging langs een totaalbenadering, waarvoor wij garant staan.

Wij willen de zieke persoon en zijn naasten benaderen en begeleiden met respect, alsook als partner.

Onze professionele houding met zijn menselijkheid, creativiteit en deskundigheid leidt tot het welzijn van de zieke en helpt hem met het (terug-) vinden van zijn evenwicht en autonomie, welke ook zijn gebreken, ziekte of prognose mogen zijn.

Deze houding maakt een permanente vorming, een harmonieus teamverband, een dynamische en multidisciplinaire opstelling en een voortdurende steun van onze instelling noodzakelijk.