>>Ergotherapie

ErgotherapieErgotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat als doel heeft om personen met een handicap te evalueren en te revalideren teneinde hun autonomie te bewaren of te ontwikkelen in hun dagelijkse omgeving. Het is gebaseerd op onderwijs, revalidatie, re-educatie en herstel door middel van activiteiten. Ergotherapie baseert zijn praktijk op het verband tussen de menselijke activiteit en de gezondheid en gaat ervan uit dat handelen een basisbehoefte is van de mens en dat actie therapeutische effecten heeft.

De ergotherapeuten van het UVC Brugmann werken met patiënten van alle leeftijden uit verschillende afdelingen, verdeeld over de drie sites, zoals de neurologische revalidatie, de fysieke revalidatie, psychiatrie, dialyse, geriatrie, de rugschool en de palliatieve zorgen.

De therapie, zowel individueel als in groep, stimuleert de patiënten om actief deel te nemen aan de beslissende fases van hun revalidatie om hun vaardigheden en capaciteiten te verbeteren.

Ergotherapie wil de patiënt zo zelfredzaam mogelijk maken binnen de beperkingen van zijn ziekte of trauma. Om dat resultaat te bereiken, gebruikt ze allerlei technieken die heel sterk kunnen verschillen naargelang het doel : voorwerpen hanteren of opnieuw courante bewegingen aanleren voor de revalidatie, groepsactiviteiten om de maatschappelijke integratie te bevorderen, en bezigheidstherapie (borduren, schilderen…) voor bedlegerige personen.

De ergotherapeut gebruikt als therapeutische ondersteuning de verschillende activiteiten van het dagelijkse leven (toilet, persoonlijke hygiëne, werk en vrije tijd, enz.), bijkomende globale en analytische oefeningen en een benadering van de cognitieve revalidatie. Hij evalueert zowel de bezigheden van zijn patiënten als hun omgeving zodat zij een zelfstandig leven kunnen opbouwen en interessante activiteiten kunnen blijven uitoefenen.
Zijn voornaamste objectief is om de patiënt zo veel mogelijk zelfstandigheid aan te leren. Hij geeft eveneens raad aan zijn naasten voor de beste aanpassing in hun persoonlijke, professionele of sociale omgeving.

De ergotherapeut kan ook tussenkomen bij de patiënt thuis om zijn woning zo goed mogelijk aan te passen aan de activiteiten van het dagelijks leven.
In het kader van de rugschool, bijvoorbeeld, kan hij zich ook preventief begeven naar het bedrijf om de werkpost aan te passen zodat de patiënt de juiste bewegingen toepast tijdens zijn professionele activiteit.  

De ergotherapeut werkt samen met de andere zorgverstrekkers, zoals de geneesheren die de sessies voorschrijven, de kinesitherapeuten, het verplegend personeel, psychologen, diëtisten, logopedisten en maatschappelijk werkers…

Kortom, een vak met veel facetten, maar altijd met dezelfde basisfilosofie: de patiënt benaderen in zijn totaliteit en hem zijn leven weer in eigen handen leren nemen.