>>De rol van de logopedist op neurologie en neurologische revalidatie

Vijf logopedisten verzekeren de opsporing, de bilan en de behandeling van de neurologische stoornissen bij slikbewegingstoornissen, van de spraak en/of van de taal en/of van de mondelinge of schriftelijke communicatieproblemen bij volwassen patiënten, tijdens hun ziekenhuisopname of ambulant bezoek. Deze patiënten hebben een laesie of hersenpathologie.

Het team :


>>Logopedie.