>>Logopedie

Logopedie binnen de drie sites van het UVC Brugmann

Binnen ons ziekenhuis is er logopedische bijstand voorzien op volgende diensten :

Rol van de logopedisten

Logopedisten hebben als taak het opsporen, een bilan maken en het behandelen van de volgende functiestoornissen :

Recht op logopedische bijstand: Hoe werkt dat ?

Logopedie vereist een medisch voorschrift van een specialist (NKO, neuroloog, …).

Alvorens de nodige stappen te ondernemen dient u contact op te nemen met uw arts voor een voorschrift voor logopedisch bilan.
Contacteer vervolgens een logopedist (zie contactgegevens) voor het afnemen van een bilan.

In functie van de onderzoeksresultaten en het advies van de logopedist, zal de arts een voorschrift voor behandeling schrijven.

In geval van een medisch voorschrift voor het heraanleren, zal een dossier worden opgesteld voor het ziekenfonds met de hulp van de logopedist voor een terugbetaling (75% tot 90%) van de logopedische sessies. Bij akkoord van de arts van het ziekenfonds, is het akkoord geldig voor 1 jaar (in de meeste gevallen) en hernieuwbaar mits enkele voorwaarden. 

… En hoeveel kost het ?

De honoraria voor het jaar in kwestie en de tegemoetkomingen van het ziekenfonds zijn beschikbaar en actueel op de site van het RIZIV

>Voor de consultatie dienen de afspraken telefonisch te worden genomen.

Logopedie