>>Interventiegebieden van logopedisten

Spraak/articulatie

Sommige hersenletsels hebben dysartrie als gevolg, oftwel spraakstoornissen.

De articulatiebewegingen zijn niet precies of fout en dit zorgt voor een minder "esthetische" spraak, en is onbegrijpelijk voor de gesprekspartner.

Ook hier zal de logopedist oefeningen voorstellen die aangepast zijn aan de behoeftes van de patiënt, dit na een precieze analyse van de situatie.

Taal

Wij begeleiden patiënten met afasie, oftewel een wijziging in de taal (expressie en/of begrijpelijkheid) ten gevolge van een hersenletsel.

Na een taalbilan waarin de sterktes en de zwaktes van de patiënt worden beschreven, zullen wij hem helpen zijn taalcapaciteiten terug te krijgen, met behulp van aangepaste oefeningen aan deze moeilijkheden.

Wij viseren de beste mogelijke communicatieve autonomie.

In de meeste gevallen zal deze behandeling een lange tijd in beslag nemen.

Slikbeweging

Wij helpen patiënten met een een slikprobleem (ter hoogte van de mond en/of het strottenhoofd).

Deze stoornis (genaamd dysfagie) komt het vaakst voor in een context van hersenvasculaire ongelukken (CVA), cranio cerebraal traumatisme, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, neurodegeneratieve ziektes, spieratrofie ten gevolge van meer dan 3 dagen intubatie enz.

Dit geeft een zwaar risico op obstructie en infectie van de luchtwegen (naar aanleiding van verkeerde slikbeweging), ondervoeding/uitdroging, enz.

Bij deze patiënten, waken wij er over, dat na de evaluatie van dysfagie, de voeding wordt aangepast.

Daarnaast, stellen wij oefeningen voor met als door het verbeteren van de stoornis.

Regelmatige herevaluatie van de slikbeweging is noodzakelijk om een constante interventie te garanderen in functie van de evolutie van de capaciteiten van de patiënt.

> Voor meer informatie omtrent dysfagie kunt u de brochure raadplegen : "Slikbewegingsstoornissen in 10 vragen"Fichier au format PDF.

>>Logopedie.