>>Facturatie : algemene voorwaarden

FacturenOnze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen vanaf hun verzending.

Elke betalingsachterstand zal een eerste herinnering tot gevolg hebben, die van rechtswege een verhoging van het hoofdbedrag met 3,50€ met zich meebrengt.

Bij gebreke aan betaling binnen de 15 dagen, zal een tweede en laatste herinnering, die als aanmaning geldt, verzonden worden. De kosten van deze herinnering zullen 7,00€ bedragen.

Bij gebreke aan betaling na deze herinneringen, zal een deurwaarder met de invordering van de verschuldigde bedragen belast worden. Vanaf deze tussenkomst, zal een forfaitaire vergoeding van 15% van het hoofdbedrag met een minimum van 25,00€ te betalen zijn.

In geval van geschil, zijn alleen de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement van Brussel bevoegd.