>>Een multidisciplinaire aanpak tegen snurken

SnurkkliniekSnurken is een probleem dat samenhangt met diverse factoren (overgewicht, roken, allergieën…) en waar tal van disciplines bij betrokken zijn : KNO, pneumologie, slaapgeneeskunde, diëtetiek, stomatologie, immuno-allergologie, kinesitherapie…

Om de kennis van alle betrokkenen te bundelen, heeft het UVC Brugmann een Snurkkliniek opgericht.

Doel : patiënten de beste mogelijke behandelingen bieden dankzij de gezamenlijke expertise van verschillende specialisten.

Auteur : Aurélie Bastin
Bron : Osiris News (nr 14, maart-mei 2009)