>>Nucleaire geneeskundeonderzoeken: informatiebladen voor patiënten

Ademtests

Ademtesten worden gebruikt om bepaalde ziekten van het spijsverteringsstelsel op te sporen. Hiervoor wordt de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de lucht die u uitademt in kleine glazen buisjes op verschillende tijdstippen gemeten na het inslikken van een capsule van een product dat in het spijsverteringsstelsel wordt omgezet in CO2.

De meest voorkomende test is de ureumtest, die wordt gebruikt bij infectie met Helicobacter pylori, een bacterie die verantwoordelijk is voor maagaandoeningen. De aminopyrinetest onderzoekt de leverfunctie en de gemengde triglyceridetest analyseert de pancreas, bijvoorbeeld bij chronische diarree.

Meer weten over dit onderzoek "Ademtests" (voorzorgsmaatregelen, afspraak, procedure...)PDF

Botdensitometrie

Botdensitometrie (of DXA) maakt gebruik van zeer lage doses röntgenstralen om de dichtheid ('stevigheid') van uw skelet te meten, om uw lichaamssamenstelling (spier- en vetweefsel) te evalueren, om wervelfracturen (wervelindeukingen) op te sporen of verkalkingen in de aorta, (hoofdslagader) te bestuderen. Dit onderzoek wordt voornamelijk gebruikt om osteoporose op te sporen, een aandoening van het skelet die vaak leeftijdsgebonden is en vaker voorkomt bij vrouwen. Osteoporose leidt tot progressieve botzwakte en een verhoogd risico op 'niettraumatische' breuken. Osteoporose veroorzaakt geen symptomen totdat er een breuk optreedt. Omdat er effectieve behandelingen zijn voor osteoporose, is het belangrijk om het in een vroeg stadium op te sporen, bij voorkeur voordat er een breuk optreedt.

Meer weten over dit onderzoek "Botdensitometrie" (voorzorgsmaatregelen, afspraak, procedure...)PDF

PET-scan

PET (of Positron Emissie Tomografie) is een medische beeldvormingstechniek waarbij een speciaal apparaat wordt gebruikt om te laten zien hoe de lichaamscellen functioneren na het injecteren van een kleine hoeveelheid van een licht radioactief product. Meestal is dit product een soort suiker, omdat alle cellen suiker nodig hebben om energie te produceren. Hoe actiever een cel is (bijvoorbeeld een kankercel of een ontstoken cel), hoe meer suiker hij verbruikt, dus hoe beter hij te zien is.

Andere producten worden soms ook gebruikt om bepaalde tumoren te lokaliseren, om uitzaaiingen op te sporen, om de hersenfunctie te evalueren of om de toestand van het hart na een hartaanval te analyseren.

Voor dit type onderzoeken werkt de dienst Nucleaire Geneeskunde van Brugmann samen met het UZ Brussel.

Meer weten over dit onderzoek "PET-scan" (voorzorgsmaatregelen, afspraak, procedure...)PDF

Scintigrafie

Scintigrafie is een medische beeldvormingstechniek die gebruikt wordt om de functie en het uiterlijk van organen te analyseren na het toedienen (meestal in een armader) van een kleine hoeveelheid licht radioactief
product (het radiofarmaceuticum). Een gammacamera, meet de straling die door de organen wordt uitgezonden en maakt 3D- of 2D-beelden.

Bij de meeste onderzoeken worden de beelden niet direct na de toediening gemaakt.

Meer weten over dit onderzoek "Scintigrafie" (voorzorgsmaatregelen, afspraak, procedure...)PDF

Radionuclide therapie

Nucleaire geneeskunde is een tak van de medische beeldvorming die radioactieve producten gebruikt om ziekten te diagnosticeren en soms ook om ze te behandelen. Radionucliden zijn radioactieve elementen die in de natuur voorkomen of kunstmatig door machines worden vervaardigd.

De radionucliden die voor diagnostische onderzoeken worden gebruikt, zijn in de meeste gevallen zeer zwak radioactief. De radionucliden die voor behandeling worden gebruikt, zijn over het algemeen iets krachtiger.

Behandelingen zijn geïndiceerd voor enkele goedaardige ziekten, voornamelijk van de schildklier, en vooral om bepaalde kankers te behandelen. In deze gevallen worden ze vaak gecombineerd met andere behandelingen. Radionuclidetherapie is een snel ontwikkelend medische discipline.

Meer weten over dit onderzoek "Radionuclide therapie" (voorzorgsmaatregelen, afspraak, procedure...)PDF